Sarinla-Hilot Healing Art

    0760 895 350                                                                                                                     

 


Om Sarinla Hilot Healing Art

 

Upplev en uråldrig tradition hos oss på Sarinla-Hilot...

Vad är HILOT?
Hilot är en antik läkningskonst från prekoloniala Filippinerna. Genom användning av händer, växtbaserade mediciner och växtolja kan denna antika metod hjälpa lindra med olika smärtor och sjukdomar i kroppen och sinnet.

Uttrycket "Hilot" används
 tills dessa dagar som traditionella medicinsk kvinnans namn och uttrycket "Albolaryo" motsvarar den traditionella medicinsk man. 


De filippinska folket i antiken anser hilot som en mirakulös konst av helande.

Ännu nu kan vissa fortfarande betrakta att det är en mirakulös läkningsmetod vid att veta det verkliga djupet av hilots förmåga att läka.

Dess traditionell behandling tjänar som försvar eller förebyggande åtgärd för att undvika förekomsten av en allvarligare kroppsskada. Denna terapeutiska metod har ett betydande värde från barndomsstadiet fram till ålderdom. För att inte tala om det, kan det även tjäna barnet som fortfarande är i moderns livmoder under graviditeten.

Hilot är den äldsta och en av de mest hemliga av den filippinska helande konsten i Filippinerna.

Det är väldigt sällsynt att mästare i denna övning avslöjar sin hemlighet av helande.
Hilot lärs ut antingen av mästare som överlämnat den till sina lärlingar eller genom exponering och praktik som ärvt från de äldste i familjen.

Hilot praktiseras i varierande grad eller nivåer på Filippinerna, men har nu hittat sin väg till många delar av världen.
Sarinla-Hilot Healing Art fyller sin roll i att sprida Hilots helande konst här i Sverige.

Sarinla-Hilot's Healer är Michelle Söderman, även känd som Sarinla som hennes helande namn. Hon blev en lärling vid 7 års ålder.

Hennes mammas far, som hon kallar för lolo Pedro, en Ilocano Albolaryo lärde Sarinla/Michelle konsten och  visdom bakom Hilot.

När Sarinla växte upp, utvecklade hon en djupare passion mot denna helande konst och lämnade därmed sin teknik kurs i en prestigefylld skola och efterföljde istället ett sätt att leva utifrån hilots visdom.

Innan hennes lolo Pedro lämnade den fysiska världen lämnade han henne med en gyllene regel:
"Som en manghihilot är det vår skyldighet att vidarebefordra det vi har lärt oss.
Hela först dig själv för att hjälpa andra hela sig själv.
Som helare,  läker vi inte andras smärta eller börda, vi lär oss dem istället hur de kan enkelt upptäcka sin inre helande förmåga, så att de kan läka sig själva och i gengäld hjälpa andra. "

Sarinla har ägnat mer än 20 år av sitt liv (och fortsätter) till utvidgningen av hennes kunskaper i traditionell helande. Hon har gått till några delar av Filippinerna och Asien och träffat Manghihilot, Albolaryo och Helande mästare. Hon har till och med fördjupat sin förståelse av läkning genom mindfulness, vipassana meditation, yoga, örtmedicin, meditativ konst, hållbar livsstil och Baybayin skrift, en gammal form av skrivning från den tidigare civilisationen som finns på Filippinerna.

Hur fungerar Hilot?

Före någon behandling genomförs inledande samråd och bakgrundsinformation måste erhållas.
Hilotprocessen följer: detta innebär att man skannar kroppen för att kontrollera energinivå, spänningar och blockeringar.
Genom den djupa koncentrationen och uppmärksamheten på specifika detaljer är de unika mobiliserings-, manipulations- och stimuleringsmetoderna som gör hilot utmärkta för att de olika interna systemen i mottagarens kropp fungerar korrekt. 
Hilot hjälper nervsystemet som reglerar och koordinerar kroppsliga aktiviteter, vener och artärer som stöder blodflödet, senor och ligament som stöder den fysiska rörelsen av muskler och ben, och till och med hjälper Hilot den mentala, emotionella och andliga hälsan tillbaka till balans.

Några material som härrör från expeditioner i naturen som flodstenar,  sand, havsalt, lera, örter, kvistar och växtbaserade oljor används på olika metoder inom Hilot.


___________________________________________________________________

Bra presenttips! 

    
Ge bort en njutningsfull upplevelse!  

Vi kan skicka presentkort direkt hem till dig eller mottagaren. Andra alternative är som e-presentkort direkt till din eller mottagarens e-mejl adress eller mobilnummer.

___________________________________________________________________

Sarinla Ekawada  School of Wellness and Well-being i Rimbo, Norrtälje.

Välkommen till Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being i Rimbo (Norrtälje kommun). 

Prova vår nya verksamhet som erbjuder olike retreat , kurser och föreläsning inom följande: meditation, qigong, yoga, digitaldetox, chemicaldetox, hållbar livsstil, ekologisk odling, mindfulness, ekologisk hudvård, samtal- och beröringsterapi, stresshantering, burnt-out syndrome management (utmattningssyndromshantering), sorgbearbetning /grief recovery program, hilot healing, energi healing  och hjälpande samtal.

Om ni är intresserad att lyssna på våra föreläsningar om stresshantering och hållbar livsstil är ni varmt välkomna att anmäla er på: michellesodermanekawada@gamil.com. 

Skriv gärna namn, mobilnummer, email adress, vilken kurs eller retreat ni vill delta i och lite bakgrund om varför ni är intresserad att delta.

Mer info finns på www.ekawada.com